Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelse m.v. er sammensat således:

Søren Holm (Formand)
Oensvej 100
8700 Horsens
40462390
soeren@holm.at

Anne Theander (Næstformand)
Fjordparken 286
8700 Horsens
61856872
anne@theander.dk

Peder Bæk (Kasserer)
Fjordparken 286
8700 Horsens
41403122
peder.baek@theander.dk

Inge Nørgaard (Sekretær)
Ny Havnegade 32
8700  Horsens
21401437
ingebeleza@hotmail.com

Jørgen Melstrup (Medlem)
Hovmarksvej 148
8700 Horsens
40136886
info@gb-h.dk

Christina Melstrup Toft (Suppleant)
St. Blichers Vej 24, Aabyhøj
8000 Aarhus C

Jakob Vangsøe Hansen (Suppleant)
Husoddevej 12
8700 Horsens

Jakob Vangsøe Hansen (Revisor)

Preben Borregaard (Revisor suppleant)