8685b

Sølv firkantet 
Vnr. 8685B
Kr. 1,75/cm lb. omkreds

Sølv firkantet
Vnr. 8685B
Kr. 1,75/cm lb. omkreds